• وبلاگ : موعود عجل الله
 • يادداشت : برگزاري هفتمين يادواره شهداي شهر چغادك
 • نظرات : 0 خصوصي ، 2 عمومي
 • mp3 player شوکر

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  بهترين سايت بازي آنلاين bazi4fun.ir
  با سلام -سخنراني استاد رحيم پور ازغدي با موضوع: بحثي در آفات فرهنگ شيعي -پاسخ به شبهات سياسي -کتابي که رهبر انقلاب آن را دو روزه خواندند -سخنراني استاد رائفي ?b6,H6*6)?6avb6-?b6.x?"v??,v)?6)?av)?aH6,?av)?a? 6.v CB?v`?,?av*?6,??6b6-6-6aH6av 6avb6.va?0?? ??v*?,H6,?a6)?ap??B?v-6b6 ??6 ??v*?,H6,?a6)?aH6*6)?6 ??v*?,H6.v*6)?,??B?vav`?)?a6ava?6,v,?b6a6)?a6a6a? 6-JH6*6)?6?6`?6 6b6)?a?6*6?6 ?)?,CB?v-vb6*?6b6av*?a?6,?a6,?a6a?6 6a6,?)?*?6*?)?,v?6 ?6*? va6?6a6?6)?,?a6)?aK?)?,?*?)? ?6.va6?6,v-?)?6o?a?)?a??6)?a?B?v vava6a?6*6a?6 ?b6 ?,vb6?6*6)?,??6??,v?6?va?6*6a?6,va?*6,v-6*?*6,v?6?H6`v,v,?*?)? ?B?v-vb6*?6,?a6,?a6a?6*6 v*(?}?}?? ?=?m?? ??=?m?r??}?=???}?? ??=?b ?????}?=????]??????? ?}?-???]?}??????M??4(?fn3ff?fb?b?fb??b?b?ff?fn3jj?b?j?4 b?b??b?b?n3b?b?b?n3f?fb?b?fb??f ?j?fn3f هاي سياسي و مذهبي به روز هستيم. لطفا از ما ديدن کنيد.با تشکر از شما رهروان ولايت http://rahrovane.mihanblog.com