شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ وضيعت زنان آخرزمان به نقل از رسول اکرم (ص): جامه‌ي کافران بپوشند. به همسران خود تمکين نکنند. فاسد مي‌شوند. خود را به صورت مردان در مي‌آورند. جامه‌ي مردان را مي‌پوشند. بي‌حيا مي‌گردند. سرشان را چون کوهان شتر درست مي‌کنند. در عين لباس پوشيدن اندامشان آشکار است. در بهترين خانه‌ها زن تشويق به فسق و فجور مي‌شود. رابطه‌ي نامشروع به صورت يک فضيلت بازگو مي‌گردد...ادامه دروبلاگ
اين احاديث فقط تلنگري است بر اي بعضي از افراد ...يك لحظه فكركنيد انگار پيامبر(ص) در زمان فعلي ما حضور داشته احاديث ديگر دروبلاگ رابخوانيد ،واقعا جامعه امروز ما تداعي نمي كند.....به كجا چنين شتابان؟
به نقل از اميرالمؤمنين (ع): زينت‌هاي خود را آشکار مي‌کنند. از دين خارج مي‌شوند. به سوي لذت‌ها و شهوت‌ها مي‌شتابند. محرمات الهي را حلال مي‌شمارند. پدر و مادر در نزد وي خوار شمرده مي‌شوند. زنها از مردان درخواست ازدواج مي‌کنند.
واقعا اين حديث بيانگر جوامع فعلي ماست .دختراني كه سرشان را مثل كوهان شتر درست مي كنند ولباس هاي نازك اندامي وغيره مي پوشند به وفور دراين جامعه كنوني يافت مي شود
اين دختران بي حجاب خيال مي كنند اگرخودشونن را به شكل فحاشه ها و بدكارهاي دوران جاهليت در آوردند كسي هست كه به آنها افتخار كنه .مگر اينكه خودتون مثل عروسك خيمه شب بازي كه تودست چندجاهل در آورين هيچ سودي برايتون نداره .ما شيعيه دوازده امام هستيم ما معتقد به امام زمان (عج) ،پس اين بي بندباريها اين بي حجابي ها چيست ؟خيال مي كنيد خيلي خوشگل مي شيد جون ننتون ،اين مردم شما را به چشم فحاشه شهرنگاه مي كنند
اين دجاله ها،‏ به آخرت اعتقاد دارند يا نه؟‏ مسلمان هم نباشند بهرحال هر ديني به آخرت اعتقاد داره و طبق آموزه هاي خودش جلوي اعمال غير اخلاقي و ميگيره...
يه سوال اساسي:‏اين دجاله ها باعث افزايش فساد و زشتي در جامعه اند.اينها باعث تعجيل در فرج مولا هستند. يا تاخير در فرج حضرت رو ايجاد ميكنند؟
چي بگم؟؟؟؟؟
ديروز ازيكي خيابان هاي عبور مي كردم چيزي كه جلب توجه مي كرد حجاب افتضاح دختران بود .دلم مي خواست از يكي از اين دختران بي حجاب بپرسم واقعا منظور شما ازپوشيدن اين لباس هاي فجيح چيه نمي دانم اين دختران چه مي خواهند ثابت كنند ولي اولين چيزي كه در ذهن هرانسان خطور مي مي كنه اينه كه اين دختران انسانهاي مفسده هستندوبس .اي دختران بكجا چنين شتابان شما اين لباس را مي پوشيد كه مردم بهتون نگاه كنند درسته؟
يك سوال از دختران بي حجاب وذليل : وقتي كه بدن واندمتان و مويتان وغيره را درخيابانهاي شهر به نمايش مي گذاريد و وقتي يك پسربه شما نگاه مي كنندبه نظر شما در ذهن آن پسر چه مي گذرد؟آيا آن پسربه چشم يك انسان پاك به شما دختر بي حجاب نگاه مي كند؟(؟؟؟؟؟ )
mp3 player شوکر
كانون فرهنگي موعود
0 امتیاز
0 برگزیده
179 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top