قرمز سبز آبي خاکستري
[ و فرمود : ] بسا كسى كه با نعمتى كه بدو دهند . به دام افتد ، و با پرده‏اى كه بر گناه او پوشند فريفته گردد ، و با سخن نيك كه در باره‏اش گويند آزموده شود ، و خدا هيچ كس را به چيزى نيازمود چون مهلتى كه بدو عطا فرمود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت