سفارش تبلیغ
صبا

زمانی که مردم دوستدارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درروز22خرداد 88 باحضورگسترده خود در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درحال رقم زدن حماسه ای بی نظیر درتاریخ انقلاب اسلامی ایران بودند ،شاید درباورشان خطورنمی کرد که این روزتاریخی ،سرآغاز جنگ نرمی وتمام عیارعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران گردد.اما متاسفانه در روزی که خلق حماسه بی بدیل ایرانیان ،چشم مدعیان دمکراسی راخیره نمود. سران فتنه وبازیگران انقلاب مخملی سبزباکلید زدن پروژه آشوب وبلوا ،به نظام اسلامی مان اعلام جنگ نرم نمودند.

اگرچه 22خرداد سرآغازاجرای کوتای مخملی نبود وجرقه های آن ازهفته ها وماه هاوحتی سال ها قبل ازآن زده شده بود،اما نقش آفرینی میرحسین موسوی دراجرانمودن یکی ازاصلی ترین دستورالعمل های 198 گانه جین شارپ(طراح انقلاب های مخملی )مبنی برادعای واهی پیروزی درانتخابات ،آن هم بافاصله بسیارزیاد آرا درشامگاه روز22خرداد درحالی که هنوزدرحوزه های انتخاباتی شمارش آرا درجریان بود،پروژه عظیم جنگ نرم را وارد فازعملی نمود تا وی به کمک اعوان وانصارومیلیشای خودهمچون خوارج نهروان که شعارلاحکم الاالله راسرمی دادند،اشعت وارپس ازنتایج آراشعارلاحکم الاابطال راسردهند تامستقیما به عروسک خیمه شب بازی جرج سوروس وجین شارپ مبدل گردند،آری این چنین بودکه جریان نامشروع فتنه با ادعای تقلب وارد فاز عملی رویارویی نرم گسترده درانتخابات راعملی سازندوبا اردوکشی های خیابانی به امتیازخواهی ازنظام بپردازند.

هرچند میلیاردها فعال درتجارت شیادی درانقلاب های مخملی وخریداران انقلاب های مردمی ازاین انقلاب هابه عنوان انقلاب های بدون خشنونت یاد می کننداماجنبش مخملی ایران با رویکرد خود دراعمال خشنوت بی شمارا اعم ازبه آتش کشیدن شهرتهران وحمله به پایگاه های بسیج واسلحه خانه های آن وآتش کشیدن مسجدتاحمله به عزاداران عاشورا وبه شهادت رساندن جمعی ازبسیجیان مظلوم ومردم عادی از زن وکودک وعملا نشان دادند که درپی پیاده کردن شعارهای انحرافی خود مبنی برحذف جمهوری اسلامی ولایت فقیه واجرای کودتای مخملی می باشند واین همان حرف راستی بودکه ازدهان بچه ای باسن وسال بالا به نام فائزه هاشمی شنیده شدکه چیزی بدی نیست به مورد فوق اضافه نماینداعتراف میردامادی رییس حزب مشارکت راکه :قراربودانقلاب مخملی رابومی کنیم.البته درطول این 8 ماه جنگ نرم دیگرپروژه های انقلاب مخملی نیز پیاده شد.وقتی که جین شارپ درکتاب حدود 80 صفحه ای خود باعنوان <<ازدیکتاتوری تادمکراسی >>که کتاب مقدس کودتاچیان مخملی درسراسرجهان است ،به داشتن شعارونمادوبه استفاده ازپرچم ورنگ های نمادین اشاره می کند،سران فتنه نیزباسواستفاده ازمقدسات مردم در راستای ساخت مسجدضرار،رنگ سبز رابه لجن می کشندودقیقا درهمین راستاست که میرحسین موسوی به طرفداران خود دستورمی دهدکه به پشت بام ها رفته تانشست رسوایی خود راباسواستفاده از نغمه مقدس الله اکبربرزمین زنندتاجایی که حتی بهائیان مرتد نیزازاین نغمه وتاکتیک استقبال نمایند.

 نوشته شده توسط :مهندس  محمد میرزایی


تاریخ : جمعه 88/12/28 | 1:48 صبح | نویسنده : کانون فرهنگی هنری موعود(عج) شهرستان بوشهر | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By SlideTheme :.